Změna názvu organizace JUNÁK

Začnu osobně.  Nějak divně mi zní hymna „Skauti vzhůru, volá den, ….“ nebo titul knížky „Pod skautskou vlajkou“. Ale už jsem poznal, že to, co se líbí mně osobně, ještě nemusí být to nejhezčí, nejlepší, nejvhodnější, nejnadčasovější …. A jsem samozřejmě zvědav jak se název JUNÁK za čtvrt roku změní.

V průběhu „skautského století“ je název Junák – svaz skautů a skautek ČR, který má největší skautská organizace v ČR už dvacátý rok, nejdelším obdobím, po které se název neměnil.

skaut

Vedle Junáka, existují v ČR i další (menší) skautské organizace – změna názvu (od 1.1.2014 účinnost nového občanského zákoníku) možná nečeká jen Junáka:

  1. SKAUT – český skauting ABS
  2. Svaz skautů a skautek České republiky
  3. FSE – Asociace skautů a skautek Evropy
  4. Klub Pathfinder
  5. YMCA-SKAUT ČR
  6. Skautský oddíl Velena Fanderlika
  7. Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej

S ohledem na znění nového občanského zákoníku, který upravuje i občanská sdružení (nově spolky) a jejich názvy, bude březnový 14.Valný sněm Junáka v Litomyšli rozhodovat o změně názvu.

Pro zajímavost uvádíme historický exkurs po názvech Junáka od jeho založení v Čechách:

●  1912-1914 – Junácký (skautský) odbor při Svazu českých spolků a přátel pro tělesnou výchovu mládeže

●  1914-1919 – Junák – český skaut

● 1919-1935 –  Svaz Junáků Skautů a Skautek republiky Československé (zkráceně Svaz skautů)

● 1939-1940 – Junák – ústředí skautské výchovy (stejně tak i v letech 1968–1970)

● 1945-1949 –  Československý Junák, svaz skautů a skautek

● 1968-1970 –  Český Junák, Slovenský Junák, Československý Junák (stejně tak i v letech 1939–1940)

● 1990-1993 –  Československý Junák – svaz skautů a skautek

● 1990-1992 – Český a Slovenský skauting (federální sdružení)

● 1990-1992 – Junák – svaz skautů a skautek

● 1990-1992 – Český Junák – Svaz skautů a skautek

● 1993 – 2014 – Junák – svaz skautů a skautek ČR

Nejednoduchost při výběru názvu i genezi doporučení náčelnictva sněmu aby vybral jednu ze tří variant (největší podporu v NJ má název „SKAUT“)  lze přečíst v předsněmové diskusi >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *