Skautské století

Velmi zajímavý a užitečný web, který se evidentně inspiroval projektem Pamět národa. Koneckonců, některé ze zachycených osudů na webu SKAUTSKÉ STOLETÍ jsou publikovány i na webu PAMĚŤ NÁRODA.

skautské století logo

„Historii českého skautingu lze popsat několika slovy: Vzniká a rozvíjí se, fascinující rychlostí roste, je zakázán, krátce a rychle se znovu nadechuje, je zakázán, obnoven, zakázán – a stojí na prahu dvacátého prvního století… Dnešní společnost nespěchá, ale letí, rychle se mění, dávno přesahuje hranice jednoho místa a jedné tradice. Má ještě smysl vracet se zpět do minulosti?

Ve skautské historii je zachycena zkušenost tisíců osobností. Způsoby, kterými skauting zasáhl do jejich života jsou různé, pro některé se stal celoživotním posláním, pro jiné šlo jen o dva, tři roky v dětství, které se ale mohly stát zásadními pro celý život.

Součástí historie ovšem není jen paměť, ale i zapomnění. Nezapomínáme na věci, kterou jsou podstatné? A nevzpomínáme na jiné příliš? Naším cílem není stavět skautskou historii na piedestal ani ji uzavírat do vitrín, nenabízíme jasnou odpověď, jak tuto historii číst. Chceme zachytit různé její tváře a porozumět jim. Chceme vytvořit prostor pro diskuzi o významu skautského historie a tradic pro skauty i pro všechny další, které to zajímá.“ 

Na webu je publikováno mimo příběhů těch, kterým skauting významně zasáhl do života i množství zajímavých hostorických dokumentů a publikací – například Český skaut – první česká skautská kniha od zakladatele A. B. Svojsíka. Poprvé tato 16 stránková „kniha“ vyšla v roce 1912. Nebo parte A.B.Svojsíka či nařízení Náčelnictva a Ústřední Rady Svazu z 17. 9. 1938 skautům o povinném tříměsíčním smutku za svého zakladatele, A.B.S či reakce stranické skupiny KSč Ústřední rady Junáka na články v časopisu Tribuna.

SKAUTSKÉ STOLETÍ >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *