Scampův žeton dobrého skutku se šíří

Na letošním třináctém  FORUM 2000 předal Scamp žeton dobrého skutku bratru Karlu Schwarzenbergovi a také senátoru Petru Bratskému. Oba jej s pochopením a vlídností přijali.

Beze jména

Jeden z největších rozšiřovatelů Scampova žetonu dobrého skutku je také bratr KOLPhDr.Jan ŠOLC z Liberce. Spolu se Scampen zakládali v bývalém Federálním shromáždění ČSFR  společně oddíl skautů ve FS.  Kol je také jeden z bývalých ředitelů kanceláře V.Havla. Přednáší t.č. na Liberecké univerzitě retoriku a etiku.

Beze jména

Citace z Kolova dopisu Scampovi:

„Právě přinesla pošťačka rekomando s Tvým avízovaným poselstvím, navíc výtvarně skvěle vypraveným (kuže je přece stejně jako dřevo naše první matérie). Radost jsem měl velikou a tichou – tohle je junáchý čin, že by i Alšův pes v našem erbu po chodsku radostí zaštěkal.

Jako etik Ti dávám zápoěet z letního semestru Kapitol z etiky. Níže doplňuju pro Tebe, poněvadž jistě budeš své poselství „prodávat“ na Lesních školách a táborech (i já pro Tvou slávu), tak jen nepatrně k filozofickému posílení té ideje.

Nezapomenutelná jsou slova Platónova, že ,,co je dobro nelze vyjádřit školskými stovy… Jenom z družného setkávání a z přátelské rozpravy se v duši vynoří ona idea (dobra) jak světlo zapálené bleskem a sama si už dál razí cestu.“ Je to jedna ze skvostných myšlenek řecké filozofie a chce to jen dát jí vlastní porozumění a dobrou vůli k činu. Platón nejspíš nebyl skautem, a!e… jako by byl (družné setkávání, přátelská rozprava).

Na to nestaěí eIektronické hračky ani mediální komplex – podmínkou je kruh živých, přece jen sjednocených v hodnotách, kteří si naslouchají a sdělují se. V tom je nepoznaná mystická síla, které skauting a “pan generá!“ kdysi tak porozuměl.

Etici vědí, že dobro samo (,,vysoké svěcení“) zatím nemá definici, je po 2,5 tisíciletích stále jenom limitou našeho poznáváni a vciťování (proto je má Platón spolu s Pravdou a Krásou – Lásku Řekové ,,neznali“, jen Dobro čili Agapé – na neivyšším místě pyramidy ctností.

Zatímco dobré „je všechno, co zhodnocuje jsoucí“ – jsoucí je typicky filozoficky suché a chladné slovo, vlastně realita. Tady jen dodatek: co je teď zdánlivě prospěšné, nemusí být trvale dobré.

A nakonec Bretonovo podotknutí vysoké závažnosti: ,,Dělat vnitřní pokrok je jediné, na čem záleží. Všechno ostatní pomine kromě plodů našeho duchovního snažení„. To je ovšem pro vnímavé oldskauty, mladé to provokuje a neustále mi píší, jak tomu domrtě porozumět.“

 Scampův žeton dobrého skutku se šíří i na klasických skautských akcích:

DSC_9194

4.7. 2013 presentoval Scamp žeton dobrého skutku na chlapeckém táboře 5. oddílu Fryšták – v Kašavě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *