Poštovní známka – potěšení nejen pro skautské sběratele

Česká pošta vydala před rokem speciální známku k výročí 100 let českého skautingu. Křest známky se odehrál 2. května 2012 v rámci výstavy Trochu lepší svět: století skautingu. Většina  návštěvníků tohoto webu asi pozná, že autorem grafického návrhu známky je Marko Čermák.

201205012344_postovni-znamka-100-let-cesky-skauting-Marko-Cermak

Iniciátorem vydání známky ke století našeho skautingu byl Klub skautských sběratelů Junáka.

Námět známky byl na Junáku, a tak se několikrát sešel Marko Čermák a Windy – Václav Nosek, aby na základě těchto setkání mohl Marko vytvořit několik variant jak známky, tak přítisku na obálku prvního dne a razítka.

V katalogu České pošty má známka číslo 0718 a o námětu známky se píše: „Na známce jsou vyobrazeni skauti dívající se na tábor umístěný v lese a skautský znak. Za rok vzniku českého skautingu se pokládá rok 1911, kdy český profesor Antonín František Svojsík (vždy známý jako Antonín Benjamín Svojsík či prostě A. B. S.), inspirován návštěvou Anglie, založil první český skautský oddíl. V roce 1912 již Svojsík pořádá první skautský tábor u myslivny Vorlovna pod hradem Lipnicí, a v témže roce vydává knihu Základy Junáctví – dílo, kde po vzoru Baden-Powellova Scouting for Boys předkládá svoji představu o českém skautingu. Na rozdíl od Baden-Powella se však Svojsík nespoléhal pouze na vlastní síly, nýbrž přizval na pomoc odborníky (bylo jich třicet) z příslušných oblastí, takže kniha je vlastně sborníkem článků týkajících se nejrůznějších aspektů skautingu, a to z teoretické i praktické stránky. Roku 1914 pak byl založen spolek Junák-Český skaut, po Svojsíkově neúspěšném pokusu realizovat skautské myšlenky a metody na půdě Sokola.
Skautské hnutí se v prvorepublikovém Československu těšilo vysokému respektu, a českými skautskými oddíly prošlo od vzniku českého skautingu do roku 1938 mnoho budoucích českých osobností, jako byli např. prezident Edvard Beneš, básník Jiří Wolker, lékař Josef Charvát, cestovatel František A. Elstner (první český účastník mezinárodní skautské Lesní školy v anglickém Gilwellu), příslušník zahraničního odboje a spoluvykonavatel atentátu na Heydricha Jan Kubiš; skautem byl i Alois Rašín či Prokop Drtina. V českém „prvorepublikovém“ skautingu má svůj pramen i české trampské hnutí.“

Známku vyryl rytec par excelance Miloš Ondráček (který vyryl již známku s A. B. Svojsíkem 1991 a také známku Rychlé šípy a kupon s Jaroslavam Foglarem 2007).

718 (9) – kopie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *