Když se dílo oldskautům podaří

Dětské bezbariérové centrum Březiny v Kateřinicích (DBCB) bylo vystavěno doslova a do písmene na zelené louce a je v provozu od roku 2006. Ne každý ví, že jeho vznikem stáli oldskauti, kteří dokázali jednu vizi dotáhnout od nápadu až po slavnostní přesřihnutí pásky.

3Začalo to už založením kateřinické ŠESTKY v roce 1997, kdy se prvně objevila vize vlastní klubovny, ale klíčový byl rok 1999, kdy se na Valašské Lesní škole seznámil Dazul se Scampem. V té době přemýšleli kateřiničtí skauti, které Dazul vedl, stále více o tom, že si klubovnu postaví svépomocí. Proto byl Scamp požádán o pomoc  – vými zkušenostmi, profesionálním přístupem a architektickým návrhem.

Na trase Kateřinice – Přerov putovaly náčrty, nápady, vize, data se zaměřením terénu, ….  V té době se také původní nápad postavit klubovnu pro oddíl postupně měnil ve finální verzi – postavit budovu, kterou by mohli využívat i vozíčkáři.Impulsem k tomu bylo řešení problému při organizaci původní akce kateřinických skautů PARAWESTERNIÁDY, kdy se zjistilo, že široko daleko v okolí není jediná budova s bezbariérovým přístupem na WC. A tak se zrodil nápad vybudovat DBCB, ve kterém by skauti měli svoji klubovnu a ostatní protory by mohli využívat všichni, tedy i handicapovaní.

2Začal průzkum jak získat materiál, odkoupit pozemek do vlastnictví skautů a hlavně – jak zajistit alepoň nějaké peníze na to, co se nepodaří získat darem. Běhen dvou let se varianta výstavby takovéhoto areálu svépomocí ukázala jako nereálná. Za pomoci a podpory dalšího oldskauta Romitůa, který v té době vedl středisko Vsetín, se prozkoumávaly možnosti jak získat na vybudování DBCB prostředky v řádu milionu korun. Díky Romitůovi se podařilo získat pro vybudování DBCB podporu regionálních politiků (mimo KSČ se jednalo se všemi) i nalést odpovídající dotační program. I v rámci podpoření myšlenky DBCB pořádali místní skauti v říjnu 2001 na Vsetíně X.Sněm Junáka – bylo potřeba dokázat sobě i ostatním, že zvládnou náročné projekty. Pro vybudování DBCB se podařilo získat i podporu ústředí.

V červenci 2004 byla podána žádost o financování (několik kancelářských šanonů) – v prvním kole programu SROP 3.1. Projekt uspěl – 9/2004. Za necelý rok 6/2005 byla podepsána smlouva o financování projektu a v 8/2005 bylo stavební firmou prvně kopnuto do země. Před volbami 5/2006 bylo DBCB slavnostně otevřeno – i přes to, že střecha se začala stavět v období „ladovské zimy“.

Beze jménaZákladnu Dětské bezbariérové centrum Březiny v Kateřinicích si můžete pro své aktivity pronajmout i vy – byla postavena pro všechny – rezervace >>>

Některé zajímavé momenty při realizaci projektu:

 • Příprava projektu a zajištění financování trvalo 4 roky
 • Pozemek na kterém je srub postaven se podařilo „koupit“ od obce Kateřinice za 1 Kč
 • Celková cena stavby srubu byla 14,4 mil. Kč
 • Podmínkou projektu byla 10% spoluúčast – tedy 1.400.000 Kč – ta byla pokryta z bezúročné půjčky
 • Obec Kateřinice v rámci projektu Mikroregionu přivedla k pozemku srubu plyn, elektřinu, vodu, odpady
 • Na profinancování stavby se podařilo kateřinickým (vsetínským) skautů získat bezúročnou půjčku v celkovém objemu 7 mil. Kč (3 mil. Kč město Vsetín a 4 mil. Kč ústředí Junáka)
 • Mezi nejkritičtější momenty stavby patřilo podání námitky proti výsledkům veřejné soutěže neúspěšným uchazečem, který podal nabídku o několik milionů vyšší
 • Od prvního kopnutí do země po kolaudaci byl podmínkami využití financování z peněz EU vymezen časový limit 8 měsíců
 • Provoz Dětského bezbariérového centra Březiny je od 1.1.2011 zajišťován skauty z Kateřinic – bez zaměstnanců, zdarma
 • Z půjčky na spoluúčast (1.400.000 Kč) zbývá aktuálně doplatit ještě 210.000 Kč
 • Ve výpravné knize SKAUTSKÉ STOLETÍ je Dětské bezbariérové centrum Březiny  zachyceno – jako jedna z mála skautských základen o kterých se v knize píše.

1Vybudování Dětského bezbariérového centra Březiny bylo velkým skautským činem. I po sedmi letech provozu plní DBCB účel k vůli němuž bylo vystavěno – paradoxně lépe než se zaměstnanci, pro něž tu musely v rámci podmínek financování vytvořeny až 3 pracovní místa do konce roku 2010. Od roku 2011 nepobírá DBCB žádnou dotaci či grant – provoz je financován z výnosů.

Koedukovaný oddíl ŠESTKA má v DBCB svoji klubovnu, dle svých možností zvládá běžnou údržbu a ověřuje si tak v praxi většinu z bodů skautského zákona : -)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *